ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

19/01

Υπεύθυνη/ος Καταστήματος Ένδυσης (Luxury Brand – ΜacArthur)

 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 9 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία λιανικής που δραστηριοποιείται στον χώρο της ένδυσης αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνη/ος Καταστήματος Ένδυσης (Luxury Brand – ΜacArthur)

Περιγραφή Θέσης

 •     Επίτευξη του προϋπολογισμού και των στόχων του καταστήματος
 •     Πρόβλεψη κι επίγνωση των αναγκών των πελατών και των τάσεων της αγοράς
 •     Υπέυθυνος για τις αναφορές πωλήσεων κι εμπορικών συναντήσεων
 •     Προγραμματισμός του προσωπικού σύμφωνα με τις επιχειρηματικές ανάγκες
 •     Έλεγχος της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και υπηρεσιών
 •     Διασφάλιση της άριστης λειτουργίας του καταστήματος
 •     Συμμετοχή στην στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη των υπαλλήλων του καταστήματος

Προφίλ Υποψηφίου

 •     Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 •     Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη διοικητική θέση στον τομέα της λιανικής
 •     Εμπειρία σε διοίκηση ομάδας καταστήματος τουλάχιστον 5 ατόμων
 •     Άριστη γνώση Αγγλικών
 •     Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ
 •     Ισχυρές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικότητα
 •     Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας μέσω παρακίνησης

Παροχές Εταιρείας

 •     Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 •     Συνεχής εκπαίδευση & ανάπτυξη
 •     Εργασία σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.