ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

03/04

Key Account Manager

 • Χρηματοοικονομικά
 • Οικονομική διεύθυνση
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 13 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Canco International Forwarders S.A

H εταιρεία μας, Canco International Forwarders s.a, έχει μια μακροχρόνια και δυναμική θέση στον κλάδο των διεθνών μεταφορών και logistics από το 1988. Κύριοι πυλώνες της δραστηριότητάς μας είναι οι διεθνείς οδικές μεταφορές, η αποθήκευση και οι εσωτερικές μεταφορές. Έχοντας ένα ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο ανταποκριτών σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης, αναζητούμε στελέχη για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας μας.

Ονομα Θέσης

Key Account Manager

Επισκόπηση Εργασίας

Αναζητούμε ικανούς επαγγελματίες για να ενταχθούν στην Ομάδα Πωλήσεων μας στο Τμήμα Διεθνών Μεταφορών. Το επίκεντρο του ρόλου είναι η ενίσχυση των σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες, η αναζήτηση και η ανάπτυξη νέων προοπτικών και η διασφάλιση ότι οι πελάτες μας, λαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει πελατοκεντρική προσέγγιση, άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, και θα είναι παθιασμένος με την προώθηση των υπηρεσιών μας. Στόχος είναι η διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, η αναζήτηση νέων ευκαιριών και η ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας μας.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Αναζήτηση και ανάπτυξη νέων ευκαιριών πωλήσεων, μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, εκδηλώσεων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Kύρια επαφή για υπάρχοντες και νέους πελάτες, στοχεύοντας σε ένα ξεχωριστό επίπεδο συνεργασίας και υποστήριξής τους.
 • Δημιουργία στρατηγικών τιμολόγησης, ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες των πελατών, της δυναμικές της  αγοράς και τα χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων.
 • Ανάλυση εισερχόμενων ζητήσεων σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη κάθε χώρας, έτσι ώστε να γίνει ακριβέστερη προσέγγιση της προσφοράς.
 • Καθημερινή ενημέρωση του CRM.
 • Δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, κατανόηση των επιχειρηματικών τους αναγκών και συνεχής αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της συνεργασίας και των επιμέρους διαδικασιών.
 • Άμεση συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Μεταφορών προκειμένου να εντοπιστούν ευκαιρίες στην αγορά και να σχεδιαστούν στρατηγικές προσέγγισης.
 • Δημιουργία περιοδικών αναφορών ως προς την απόδοση των στρατηγικών πωλήσεων με σκοπό την συνεχή βελτίωση.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 3+ έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση B2B (εμπειρία σε αντίστοιχη θέση του κλάδου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
 • Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί θετικά.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, ΜS Office και συστημάτων ERP & CRM
 • Δυναμική προσωπικότητα με άριστη χρήση της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Κατανόηση των τεχνικών πωλήσεων και διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα θέσπισης στόχων και επίτευξής τους.

Παροχές

 • Eυκαιρία να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας, εντός μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας στον κλάδο των μεταφορών.
 • Απαιτητικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη