ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

03/04

Βοηθός Λογιστηρίου

 • Χρηματοοικονομικά
 • Οικονομική διεύθυνση
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 13 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Canco International Forwarders S.A

H εταιρεία μας, Canco International Forwarders s.a, έχει μια μακροχρόνια και δυναμική θέση στον κλάδο των διεθνών μεταφορών και logistics από το 1988. Κύριοι πυλώνες της δραστηριότητάς μας είναι οι διεθνείς οδικές μεταφορές, η αποθήκευση και οι εσωτερικές μεταφορές. Έχοντας ένα ευρύ και αξιόπιστο δίκτυο ανταποκριτών σε σημαντικές αγορές της Ευρώπης, αναζητούμε στελέχη για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας μας.

Ονομα Θέσης

Βοηθός Λογιστηρίου

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με τράπεζες και προμηθευτές 
 • Συμφωνίες πληρωμών πελατών-προμηθευτών 
 • Σχηματισμός οικονομικών αναφορών 
 • Γενικές εγγραφές λογιστηρίου
 • Διαχείριση φορολογικών και λογιστικών θεμάτων της επιχείρησης 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
 • Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής Κατεύθυνσης 
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Ms Office (Excel, Word) 
 • Καλή γνώση Αγγλικών 
 • Οργάνωση, Μεθοδικότητα, ικανότητα διευθέτησης θεμάτων υπό πίεση

Παροχές

 • Eυκαιρία να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας, εντός μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας στον κλάδο των μεταφορών.
 • Απαιτητικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.