ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

01/05

Bartender

  • Υποστηρικτικοί Υπάλληλοι
  • Κρήτη
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

  • Ορισμένου χρόνου
  •  
  •  

 

RANDSTAD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Are you a professional Bartender willing to work in a new luxurious hotel in Crete? Are you passionate about the art of bartending? Are you expert in preparing and serving drinks?

Look no further! We are currently seeking a skilled and enthusiastic Bartender to join one of renowned hotel chains. If bartending is your passion, we encourage you to apply now!