ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

26/04

Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος & Λογιστηρίου

 • Χρηματοοικονομικά
 • Μάρκετινγκ
 • Αθήνα - Κέντρο

Δημοσιεύθηκε πριν 3 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

MASTER PLUS HUMAN RESOURCES MON. EΠΕ

H MASTER PLUS HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, με δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων γυαλιού, αναζητά ένα (1) άτομο για τη θέση:

Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος & Λογιστηρίου 

Περιγραφή Θέσης

 • Καταχώρηση και έκδοση παραστατικών ERP
 • Ενημέρωση /είσπραξη/τακτοποίηση των ανοικτών υπολοίπων των πελατών
 • Καταχωρήσεις Γενικής Λογιστικής & Εγγραφές Εμπορικής Διαχείρισης
 • Συμφωνίες λογαριασμών, τραπεζών & πελατών-προμηθευτών
 • Συμμετοχή σε επιμέρους εργασίες του Λογιστηρίου

Προφίλ Υποψηφίων

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση κυκλώματος Αποθήκης,  Εισαγωγών, Ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ΕΛΠ
 • Πολύ καλή γνώση MS Office Word, Excel, Outlook
 • Γνώση βασικών λογιστικών εργασιών και εμπορικών συναλλαγών
 • Η γνώση συστήματος ERP, SoftΟne (γενική λογιστική/εμπορική διαχείριση)θα εκτιμηθεί
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Μεθοδικότητα, ικανότητα οργάνωσης, συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας στο θέμα του email τη θέση που αφορά.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.