ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

22/04

Recruiter (Πάτρα)

 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
 • Πάτρα

Δημοσιεύθηκε πριν 4 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά (1) άτομο για την στελέχωση της παρακάτω θέσης:

                                                                  Recruiter (Πάτρα)

Περιγραφή Θέσης:

 • Συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία πρόσληψης και επιλογής υποψηφίων για την εταιρεία και τις ανάγκες της
 • Προγραμματίζει και υλοποιεί συνεντεύξεις με υποψηφίους 
 • Διαχειρίζεται την εταιρική πλατφόρμα στελέχωσης
 • Απαντάει στα ερωτήματα και τις απορίες του προσωπικού 
 • Υποστηρίζει την δημιουργία και εφαρμογή του πλάνου εκπαιδεύσεων και on boarding της εταιρείας
 • Ενημερώνει το database της εταιρείας με τα στοιχεία των υποψηφίων
 • Πραγματοποιεί συναντήσεις με τους hiring managers των τμημάτων
 • Συμβάλλει στην επικοινωνία και εφαρμογή της εταιρικής διαδικασίας αξιολόγησης
 • Συμμετέχει στην υλοποίηση εταιρικών δράσεων

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ Business/HR/Ψυχολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος Human Resources θα θεωρηθεί προσόν
 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Καλά Αγγλικά σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και εχεμύθεια 
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 

Παροχές Εταιρείας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό κινητό, laptop, tickets και εταιρικό αυτοκίνητο
 • Ένταξη σε ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα
 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.