ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

22/04

Data Entry Specialist (Ασπρόπυργος)

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Υποστηρικτικοί Υπάλληλοι
 • Ασπρόπυργος

Δημοσιεύθηκε πριν 4 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά  άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Data Entry Specialist (Ασπρόπυργος)

Περιγραφή Θέσης:

 • Άνοιγμα κουτιών και σάρωση εγγράφων
 • Καταχώρηση δεδομένων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρείας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
 • Εταιρικό πούλμαν από το Σύνταγμα

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.