ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

05/01

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων - Αθήνα

 • Μηχανικοί
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 3 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.


Διεύθυνση Συστημάτων Ασφαλείας και Υποδομών, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα  

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 •  Πτυχίο AEI/TEI  
 •  Εμπειρία σε έργα δομημένης καλωδίωσης
 •  Πολύ καλή γνώση MS Office
 •  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)


Επιθυμητά προσόντα:

 •  Εμπειρία 2 ετών σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 •  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 •  Μεθοδικότητα και συνέπεια
 •  Ομαδικότητα και συνεργασία
 •  Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων


Η εταιρία προσφέρει:

 •  Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 •  Προοπτικές εξέλιξης
 •  Συνεχή εκπαίδευση
 •  Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης