ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

14/01

Executive Secretary

 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 11 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

KSM HUMAN RESOURCES ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΑ

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου δημόσιου οργανισμού, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου

Executive Secretary

Η θέση αναφέρεται στον CEO.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε σχετικό πεδίο
 • Κατ’ ελάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας  σε θέση executive secretary ή σε ρόλο διοικητικής υποστήριξης
 • Μεθοδική σκέψη με ικανότητα λεπτομερούς αναζήτησης της πληροφορίας
 • Εκτενής κατανόηση της γραμματειακής υποστήριξης
 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση με αυστηρές προθεσμίες
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Άριστη ικανότητα χειρισμού των εφαρμογών του Microsoft Office

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Προσφέρονται:

Σταθερό ωράριο Εργασία σε δυναμικό περιβάλλον Συνεχής εκπαίδευση Ικανοποιητικές απολαβές

Καθήκοντα

Παρακολούθηση και συντονισμός του προγράμματος του CEO, συναντήσεων, συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδρίων, κτλ. Οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και διασφάλιση ότι όλες οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες Λήψη και διαχείριση των τηλεφωνικών κλήσεων και ανακατεύθυνση τους όταν είναι απαραίτητο Χειρισμός και καθορισμός προτεραιότητας στην εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και τις λοιπές αποστολές Διαχείριση εμπιστευτικής πληροφορίας και εγγράφων και διασφάλιση την ασφάλεια τους Σύνταξη, διόρθωση και επιμέλεια εγγράφων και αναφορών Προετοιμασία αναφορών και παρουσιάσεων και έρευνα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για σχετικά στοιχεία Οργάνωση ταξιδίων και επισκέψεων και παρακολούθηση της ορθής έκβασης τους Συμμετοχή σε συναντήσεις και τήρηση πρακτικών Γνώση χειρισμού του εξοπλισμού γραφείου και φροντίδα  για την συντήρηση του Εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής πληροφόρησης της διοίκησης και παροχή υποστήριξης όπου απαιτείται