ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

14/01

HSE Supervisor (Ασπρόπυργος)

 • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
 • Ασπρόπυργος
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 11 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

GEP

Η Εταιρία

Η GEP είναι η κορυφαία εταιρεία στον χώρο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Ελλάδα, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε περισσότερες από 2.500 εταιρείες και 250.000 υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα. Το όραμά μας είναι να κάνουμε την κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας έναν πυλώνα ευημερίας και βιώσιμης ανάπτυξης για κάθε οργανισμό, κάθε εργαζόμενο, κάθε άτομο.

Το πάθος μας για ανάπτυξη και εξέλιξη, μας οδηγεί σε μια συνεχή έρευνα ταλαντούχων ανθρώπων που μπορούν να ενισχύσουν την αποστολή της εταιρείας μας, να εφαρμόσουν τη στρατηγική μας και να ταιριάζουν με το θετικό και ανθρωποκεντρικό εταιρικό προφίλ μας.

Περιγραφή Θέσης

Αναζητούμε άμεση συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό που θα αναλάβει ρόλο HSE Supervisor σε industrial project εντός ΕΛΠΕ (Ασπρόπυργος Αττικής):

Περιγραφή Θέσης

 • Επίβλεψη σε νέα κατασκευή (συγκεκριμένο εργοτάξιο εντός motor oil) πελάτη μας
 • Συμβουλευτικές αρμοδιότητες H&S αντίστοιχες του τεχνικού ασφαλείας (χωρίς να είστε ο δηλωμένος τεχνικός ασφαλείας στην εγκατάσταση). Ενδεικτικά καθήκοντα:
 • Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας.
 • Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.
 • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Συντάσσει τις οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών και ενημερώνει τους εργαζόμενους επ’ αυτών.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων.
 • Διερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων
 • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον εργοδότη για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες.
 • 12μηνη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών με την GEP (δελτίο παροχής υπηρεσιών).
 • Ωράριο απασχόλησης 6 ήμερο Δευτέρα-Σάββατο 9ωρο (08:00-17:00)

Απαιτούμενα προσόντα

 • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας (ΔΠΥ)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 χρόνο σε τεχνικά έργα
 • Εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας σε τεχνικά έργα
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office) για συλλογή στοιχείων και reporting.
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Προσφέρουμε: 

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον