ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

25/11

Field Engineer Ιωάννινα

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Ιωάννινα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Field Engineer Ιωάννινα

Γενική Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Ιωάννινα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Τεχνική υποστήριξη πελατών, που περιλαμβάνει εγκατάσταση και άρση βλαβών σε τηλεπικοινωνιακό και ΙΤ εξοπλισμό.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον κλάδο της Πληροφορικής ή των Τηλεπικοινωνιών
 • Γνώση τεχνολογίας και πρωτοκόλλων δικτύων υπολογιστών
 • Εμπειρία σε υποστήριξη – εγκατάσταση δικτύων και συστημάτων ΙΤ
 • Άριστο επίπεδο αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση