ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

08/05

Εργάτης παραγωγής (Ηράκλειο Κρήτης)

  • Βιομηχανία / Κατασκευές
  • Ηράκλειο
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

  • Πλήρης Απασχόληση
  •  
  •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης βιομηχανική μονάδας στο Ηράκλειο, αναζητά άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εργάτης παραγωγής (Ηράκλειο Κρήτης)


Περιγραφή Θέσης


•    Προετοιμασία των μηχανών παραγωγής και επίβλεψη της σωστής λειτουργίας
•    Διαχείριση παραγόμενων προϊόντων
•    Υποστηρικτικές εργασίες στο χώρο της παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου


•    Απόφοιτος Γενικού/Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής κλάδων Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού/ Υδραυλικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου
•    Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ
•    Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
•    Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
•    Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου
•    Προσαρμοστικότητα και ευελιξία


Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
•    Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη
•    Σύμβαση Αορίστου χρόνου
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.