ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

24/05

Senior Network Engineer

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 13 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Senior Network Engineer


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Καταγραφή απαιτήσεων, Σχεδίαση και τεκμηρίωση, Εγκατάσταση και έλεγχος, Μεταφορά τεχνογνωσίας για έργα εταιρικών πελατών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 • Διαπιστωμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πιστοποίηση CCIE or CCNP Routing & Switching
 • Εμπειρία σε έργα IP Networking
 • Τεχνογνωσία και εμπειρία σε Data Center (Cisco DC Networking, DWDM, Citrix ADC), Enterprise Networking (Cisco Routing/Switching WAN, Campus), SDN (Cisco ACI, SD-Access, SD-WAN)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Αποτελεσματική οργάνωση και προγραμματισμός εργασίας
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης