ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

30/05

Supply Chain Systems Analyst Ασπρόπυργος

 • Αποθήκη / Logistics
 • Ασπρόπυργος
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 4 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Καυκάς

Supply Chain Systems Analyst

Ασπρόπυργος, Δυτική Αττική, Ελλάδα | SChSyA_Ασπ_28.02 · Supply Chain & Logistics

Ο/Η Supply Chain Systems Analyst είναι υπεύθυνος/η για την εποπτεία του κύκλου διαδικασιών και των συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξορθολογισμού αυτών με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Reporting για την αποτελεσματικότητα και την αξιολόγηση των εργασιών του τμήματος
 • Ανάγνωση και ανάλυση δεικτών
 • Συλλογή και ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων
 • Έλεγχος διαδικασιών και συστημάτων για την ορθή λειτουργία τους (Monitoring)
 • Προτάσεις & λύσεις για την βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του «εσωτερικού» αλλά και του τελικού πελάτη
 • Συνεργασία με το τμήμα ΙΤ με σκοπό την ανάπτυξη report και συστημάτων
 • Ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη στα projects

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Οικονομικής/ Τεχνολογικής κατεύθυνσης / Logistics
 • Απαραίτητη γνώση προγραμμάτων ERP και WMS (γνώση SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office & αγγλικών
 • Αναλυτική σκέψη
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνία, οργάνωση και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων εστιάζοντας στο τελικό αποτέλεσμα