ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

04/05

ICT Sales Engineer_Παιανία

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Παιανία
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Καυκάς
ICT Sales Engineer

Κύριες αρμοδιότητες:

 •         Δημιουργία, σύνταξη, εκπόνηση προσφορών και παραγγελιών μέσω SAP εξυπηρετώντας εσωτερικά τμήματα και εξωτερικούς πελάτες
 •         Διασφάλιση των κατάλληλων τεχνικών & εμπορικών λύσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια εσωτερικά τμήματα.
 •         Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τη διαθεσιμότητα και παράδοση των υλικών που διαχειρίζεται το τμήμα
 •         Υποστήριξη Δικτύου καταστημάτων & έργων σε ζητήσεις
 •         Συνεργασία και υποστήριξη άλλων τμημάτων με εμπλοκή στο αντικείμενό μας

Απαραίτητα προσόντα:

 •         Πτυχίο ΑΕΙ –ΤΕΙ (ιδανικά Ηλεκτρολογία/ Πληροφοριακά Συστήματα)
 •         Βασική γνώση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης χαλκού, οπτικών ινών & δικτύων διανομής
 •         Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 •         Άριστη γνώστη SAP & Microsoft Office
 •         Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 •         Ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα ανάλυσης στοιχείων
 •         Εμπορική αντίληψη και στρατηγικός τρόπος σκέψης
 •         Επιπλέον πιστοποιήσεις σεμινάρια/ θα θεωρηθούν προσόν