ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

28/04

Hλεκτρονικοί & ηλεκτρολόγοι

  • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
  • Μηχανικοί
  • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

  • Πλήρης Απασχόληση
  •  
  •  

 

Ζητούνται ηλεκτρονικοί και ηλεκτρολόγοι, για μόνιμη απασχόληση, με έδρα την Ακαδημία Πλάτωνος,

Με γνώσεις αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Επιθυμητή γνώση δικτύων Η/Υ και άδεια τεχνικού εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας.