ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

27/03

Financial Advisor C.H

  • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
  • Χρηματοοικονομικά
  • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 2 ημέρες

  • Πλήρης Απασχόληση
  •  
  •  

 

ICAP Employment Solutions

Financial Advisors C.H.

Αναζητούμε Financial Advisors για την ομάδα του Communication Hub.
Ο ρόλος περιλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Επικοινωνία με πελάτες μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών προϊόντων
• Προσδιορισμός των αναγκών του πελάτη και της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του
• Συμφωνία σε πλάνο ρύθμισης των οφειλών, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική

Προϋποθέσεις
Ο υποψήφιος για την θέση θα πρέπει να έχει:
• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε συναφή θέση
• Έφεση στην επικοινωνία και ικανότητες διαπραγμάτευσης
• Προσήλωση στους στόχους, υπευθυνότητα, και κίνητρο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
• Άνεση και εξοικείωση για εργασία σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
• Καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας
• Αποτελεσματικές ικανότητες χρήσης Η/Υ, και ταυτόχρονη ενασχόληση με διάφορα συστήματα, πλατφόρμες, λογισμικά.
• Εξοικείωση στην επικοινωνία με σύστημα Dialer

Παροχές
Οι παροχές μας περιλαμβάνουν:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές και σχήμα μηνιαίας κινητροδότησης, βάσει της απόδοσης
• Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
• Υπηρεσία μετακίνησης προσωπικού με εταιρικό λεωφορείο
• Εγκαταστάσεις & Υπηρεσίες ευεξίας
• Συμμετοχή σε προηγμένα προγράμματα εκπαίδευσης, στοχευμένα στην παροχή εκπαίδευσης που προάγουν την βελτιστοποίηση των ικανοτήτων

Εκτός από ένα πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το νέο μέλος της  ομάδας μας θα έχει την ευκαιρία να γίνει κομμάτι μιας ομάδας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την συνεργασία. Η απόδοση και η δέσμευση για την επίτευξη των κοινών μας στόχων θα αναγνωριστεί, και η εταιρεία προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον και ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.