ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

10/01

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 13 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

 

Γενική Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Τεχνικός εγκαταστάσεων συστημάτων ασφαλείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας (CCTV, alarm, access control)
 • Ικανότητα εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώσεις  πληροφορικής και δικτύων

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση