ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

01/04

Portuguese Lodging Partner Associate

  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Αθήνα - Κέντρο
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

  • Πλήρης Απασχόληση
  •  
  •  

 

RANDSTAD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Are you fluent in Portuguese & you enjoy being in front of the camera? Engaging with colleagues at the office is what you missed the most the last couple of challenging years? Would you be interested in joining the Local Partner Support department of the most recognized online travel agency for lodging reservations & other travel products? 

If the answer is positive to all questions above, please keep reading & soon you will realize that this Portuguese Lodging Partner Associate role is a chance that cannot be missed!

In this office-based full-time job opportunity, you will interact online with partners who have applied to list their property on the platform, being provided a virtual tour on the property to cross-check they fit the criteria.

Our Multilingual Recruitment team invites you to participate at our online live chat events that take place twice per week for this opportunity! We hold two recruitment chats every week as stated below:

  • Every Tuesday between 16:00 and 17:00 (Greek local time). Register here.
  • Every Thursday, between 11:00 and 12:00 (Greek local time). Register here.

You will have the opportunity to e-meet our team & ask any question that needs to be resolved before applying for the position. It is easy and free as all you need to do is to register to one of the links above by using your smartphone, tablet or computer and join our live chat session. No need to download an app or software.