ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

17/09

D2D Account Manager (Έδρα Βόλος)

 • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
 • Βόλος
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 

D2D Account Manager

(Έδρα Βόλος)

 

Περιγραφή Θέσεων

 • Καταγραφή δυνητικών πελατών στην περιοχή ευθύνης
 • Επίσκεψη σε κάθε δυνητικό πελάτη με σκοπό την πώληση υπηρεσιών της εταιρείας
 • Ενημέρωση του CRM συστήματος που χρησιμοποιεί το τμήμα πωλήσεων
 • Εντοπισμός σημείων HO.RE.CA που δεν ακολουθούν την εμπορική πολιτική της εταιρίας

Προφίλ Υποψηφίων

 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό όχι απαραίτητο
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος σε πωλήσεις
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Επικοινωνιακά προσόντα, ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και υπευθυνότητα

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό κινητό, tablet, αυτοκίνητο
 • Παροχή bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με προοπτική ανανέωσης

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.