ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

16/09

Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Μάνδρα Αττικής)

 • Μηχανικοί
 • Μεταφορές / Διανομές
 • Μάνδρα

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SARMED

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Περιοχή: Μάνδρα Αττικής


SARMED, πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο των logistics (3PL) αναζητά να καλύψει θέση Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων για τις εγκαταστάσεις της, στη Μάνδρα Αττικής. Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον Εργοδηγό Αποθήκης και στις αρμοδιότητές του/της περιλαμβάνεται η αποτελεσματική διαχείριση των εμπορευμάτων εντός της αποθήκης με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος.
Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και αντίστοιχη εμπειρία στο χειρισμό ανυψωτικού μηχανήματος σε περιβάλλον αποθήκης
 • Λειτουργία σε πλαίσιο κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

 • Αποτελεσματική επικοινωνία & ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Προσανατολισμό στην ποιότητα & την απόδοση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (Χ_0921).