ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

01/11

Software Engineer C++

  • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
  • Ιωάννινα
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Πτυχίο ΑΕΙ
  • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: 14710

RANDSTAD HELLAS AE

Are you a junior, mid, senior C++ Software Engineer ready to join a team in Ioannina and actively contribute to the development of new features and improve the performance of a Core Remote Connectivity product? Do you want to work with a multinational company that aims in digitalizing processes across organizations and employs talented people worldwide? 

Then read below and apply now!

The C++ Software Engineer position is full-time and permanent, based in Ioannina. Relocation package is offered.