ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

11/06

Yπάλληλος Back Office

  • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
  • Γραμματειακή Υποστήριξη
  • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 2 ημέρες

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Απόφοιτος Λυκείου, Πτυχίο ΑΕΙ
  •  

 

TEM

 YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΒΑCK OFFICE

Η Tem, αναζητά άμεσα διαθέσημο υποψήφιο με απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο της Ενέργειας για να ενταχθεί στην ομάδα του  Back Office.

Ο Ρόλος
Καταχώρηση αιτήσεων, αποστολή συμβολαίων, , επικοινωνία με πελάτες, γραμματειακή υποστήριξη.

Eπιθυμητά Προσόντα

• Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ/ΛΥΚΕΙΟ
• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τμήμα Back Office
• Γρήγορη πληκτρολόγηση
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Καλή γνώση Αγγλικών

Δεξιότητες Υποψήφιου
• Ικανότητα διαχείρισης παράλληλων εργασιών
• Επαγγελματισμός & συνέπεια
• Ταχύτητα τέλεσης εργασιών
• Οργανωτικές ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Για περισσότερες πληροφορίες :

Tηλ: 218 218 9120

Site: www.temsolutions.gr