ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

08/04

ΙP Telephony Solutions Consultant

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 12 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Unified Communications & Collaboration Solutions Consultant

Διεύθυνση Δικτυακών Λύσεων

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων

 • Σχεδιασμός & Προώθηση Λύσεων UCC
 • Υποβολή Τεχνικών Προσφορών σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
 • Εκπόνηση Μελετών
 • Παρουσιάσεις Λύσεων & Προϊόντων σε πελάτες
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες Presales/Sales support

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ (ή ανάλογο πτυχίο από το εξωτερικό) στο αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών ή της Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία
 • Γνώσεις τεχνολογιών Data Networks, UCC και Πληροφορικής
 • Εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών προσφορών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο)

Επιθυμητά Προσόντα

 • Μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στο αντικείμενο
 • Πιστοποιήσεις Cisco στο UCC αντικείμενο
 • Γνώσεις Microsoft Telephony

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης και ανάλυσης αναγκών πελατών
 • Ομαδικότητα
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση