ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

23/02

Senior System Engineer

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 6 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

Κωδικός Θέσης: SENG

SPACE HELLAS A.E.

Senior System Engineer (Κωδικός Θέσης: SENG)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 • Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής παρεχόμενων λύσεων
 • Τεχνική υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας
 • Υλοποίηση και υποστήριξη NMS λύσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (ή ανάλογο του εξωτερικού)
 • Διαπιστωμένη εμπειρία 5 ετών στην τεχνική υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας και disaster recovery σε περιβάλλοντα DELL, Linux., Cisco UCS
 • Εμπειρία σε λύσεις virtualization
 • Εμπειρία σε υλοποιήσεις Backup & Data Management
 • Εμπειρία σε υποστήριξη συστημάτων NMS με εξοικείωση σε 
 • NMS/HP (microfocus) NNMi, SM
 • Cisco LMS, Prime
 • Open Source Platforms
 • Πιστοποιήσεις στις παραπάνω τεχνολογίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση