ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

23/02

Warehouse Operations Manager (Σχηματάρι)

 • Αποθήκη / Logistics
 • Σχηματάρι
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 6 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • 3 - 5 έτη προϋπηρεσία
 •  

Κωδικός Θέσης: HR 267

INGROUP

Η INGROUP, αναζητά για Παραγωγική μονάδα με έδρα στο Σχηματάρι:

Warehouse Operations Manager
(HR 267)

Ο Ρόλος:

Ο νέος συνεργάτης θα αναλάβει την συνολική διαχείριση και επίβλεψη της αποθήκης της εταιρίας αλλά και της ομάδας που απασχολείται σε αυτήν. Καθημερινά θα απασχολείται με αρμοδιότητες όπως:

 • Οργάνωση και τον συντονισμό των ακόλουθων εργασιών: παραλαβές, παραγγελίες, αποθήκευση, διανομή, επιστροφές
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων, της μετακίνησης και της αποθήκευσης των εμπορευμάτων
 • Δημιουργία πλάνου φορτώσεων βάση αναγκών
 • Έλεγχος παραλαβής και αποστολής εμπορευμάτων στον προκαθορισμένο χρόνο
 • Οργάνωση απογραφών και υποστηρικτικές εργασίες

Εκτός από τις παραπάνω εργασίες ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την:

 • Διαχείριση του προσωπικού της αποθήκης σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργασιών
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργαζομένων της αποθήκης
 • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών για να μειωθούν οι χρόνοι παράδοσης
 • Διατήρηση των προτύπων υγείας και ασφάλειας στις αποθήκες βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των προδιαγραφών ISO.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών (ΑΕΙ / ΤΕΙ με κατεύθυνση ιδανικά  που να σχετίζεται με την Εφοδιαστικής Αλυσίδα)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Καλή γνώση εφαρμογών ERP, WMS και Microsoft Office.
 • Γνώση MANTIS WMS και ΑTLANTIS ERP θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή χρήση Microsoft Office – έμφαση σε εφαρμογές Excel
 • Συνεργατικότητα και ευελιξία
 • Ομαδικό πνεύμα και διοικητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Παρέχεται μετακίνηση προς και από τις εγκαταστάσεις με εταιρικό λεωφορείο.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι  που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης μέσω e-mail.