ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

23/02

IT Security Engineer

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 6 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 3 - 5 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: ITSENG

SPACE HELLAS A.E.

IT Security Engineer (Κωδικός Θέσης: ITSENG)

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων: Εγκατάσταση και υποστήριξη λύσεων ασφάλειας πληροφοριών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής ή των Επικοινωνιών
 • Εμπειρία 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών και προϊόντων ασφάλειας πληροφοριών (Firewalls, VPNs, Intrusion Detection κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση δικτύων (LAN, WAN, Internet) και πληροφορικής (Microsoft, UNIX)
 • Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο)

Πρόσθετα προσόντα:

 • Πιστοποιήσεις Cisco, Checkpoint, Fortinet
 • Πιστοποιήσεις  διεθνών οργανισμών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική ικανότητα, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα απόδοσης σε ομάδες αλλά και αυτόνομα
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση