ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

14/01

Βοηθός Τμήματος Μισθοδοσίας

 • Χρηματοοικονομικά
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 12 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • IEK, Πτυχίο ΑΕΙ
 •  

Κωδικός Θέσης: HR 251

INGROUP

Η INGROUP,  αναζητά νέο συνεργάτη για την παρακάτω θέση:

 Βοηθός Τμήματος Μισθοδοσίας
(HR 251)


Ο ρόλος:

Ο/Η νέος συνεργάτης θα αναλάβει την οργάνωση και υλοποίηση εργασιών που αφορούν στο τμήμα Μισθοδοσίας: προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργαζομένων, προγράμματα εργασίας, προετοιμασία και λοιπές διαδικασίες μισθοδοσίας (συγκέντρωση στοιχείων, τήρηση αρχείων, διαχείριση βαρδιών/αδειών κλπ).
Προσόντα:

 • Απόφοιτος  ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Οικονομικού τμήματος, ιδανικά λογιστικής κατεύθυνσης
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε τμήμα Μισθοδοσίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εξοικειωμένος χρήστης ERP εφαρμογών (Pylon -Epsilonnet κατά προτεραιότητα)
 • Γνώση προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ απαραίτητη
 • Απαραίτητες δεξιότητες: οργανωτικότητα, ευγένεια, εχεμύθεια
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και αυστηρή τήρηση των προθεσμιών
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (για άνδρες υποψηφίους)

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο
 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εργατικών & μισθοδοσίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης & ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι  που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης.