ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

14/01

Υπάλληλος για το τμήμα Εξαγωγής -Ναυτιλιακό (Export Department)

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Μεταφορές / Διανομές
 • Πειραιάς

Δημοσιεύθηκε πριν 12 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Seagull

Ο όμιλος Seagull που δραστηριοποιείται στον τομέα των μεταφορών και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων αναζητά υπάλληλο για το τμήμα Εξαγωγής -Ναυτιλιακό (Export Department) για τα κεντρικά γραφεία στον Πειραιά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Γνώσεις χρήσης Η/Y και προγραμμάτων MS Office (excel, power point, outlook) ECDL πιστοποιητικό
 • Εξαιρετική χρήση του Διαδικτύου
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευχέρεια στα Αγγλικά
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Εμπειρία στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών (Τμήμα Εξαγωγής)
 • Ικανότητα προσαρμογής
 • Εργασία υπό πίεση
 • Δεξιότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών ενεργειών
 • Ομαδικότητα – Αποτελεσματικότητα - Δεξιότητες Οργάνωσης - Γρήγορη μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές, σε ένα οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, με προοπτικές εξέλιξης.

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα , παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.