ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

28/12

Μηχανικός Unified Communications Collaboration

 • Μηχανικοί
 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ, Πτυχίο ΤΕΙ
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Μηχανικός Unified Communications Collaboration

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  Τόπος απασχόλησης: Αθήνα  

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη πελάτων με UCC περιβάλλοντα
 • Διάγνωση, ανάλυση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη συγγραφή των παραδοτέων της προσφερόμενης λύσης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών ή ανάλογου τομέα
 • Διαπιστωμένη εργασιακή εμπειρία 3 ετών στον τεχνολογικό τομέα UCC
 • Τεχνογνωσία και εμπειρία σε τεχνολογίες Video / Telepresence
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

Επιθυμητά προσόντα:

 • CCNP Collaboration Certification
 • Γνώσεις προγραμματισμού: Scripting / PYTHON, PERL, PHP, SQL JAVASCRIPT

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης και ανάλυσης αναγκών πελατών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση