ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

16/09

Προϊστάμενος Λογιστηρίου (Θεσσαλονίκη)

 • Χρηματοοικονομικά
 • Θεσσαλονίκη
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 3 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 7 - 10 έτη προϋπηρεσία

 

HRS – Human Resources Solutions

Το γραφείο ευρέσεως εργασίας HRS (Human Resources Solutions) και για λογαριασμό πελάτη μας, γνωστή εμπορική εταιρεία με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναζητά ένα (1) άτομο για την στελέχωση της παρακάτω θέσης: Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε οργανωμένη οικονομική διεύθυνση
 • Άριστη γνώση των ελληνικών λογιστικών προτύπων καθώς και φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση Η /Υ, γνώση προγράμματος ERP και προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση εμπορικού δικαίου και δικαίου ανωνύμων εταιρειών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξης
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες