ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

13/11

Νοσηλευτικό Προσωπικό (Λεμεσός)

 • Υγεία
 • Λεμεσός
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 •  

 

Cosmetic Derma Medicine

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Ο βραβευμένος Όμιλος Δερματολογίας, Πλαστικής χειρουργικής και
Μεταμόσχευσης μαλλιών

 Cosmetic Derma Medical Group
αναπτύσσεται και ζητά να προσλάβει άμεσα

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Απαραίτητα προσόντα:

 •  Πτυχίο Νοσηλευτικής AEI / TEI
 •  Άριστη γνώση αγγλικών( γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 •  Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 •  Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα
 •  Πελατοκεντρική αντίληψη
 •  Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί

Η εταιρεία προσφέρει :

 •   Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 •   Πλήρη απασχόληση
 •   Συνεχή εκπαίδευση
 •   Εργασία  και προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και  δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία.