ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

22/01

B2B Sales & Marketing (Entry level)

 • Μάρκετινγκ
 • Πωλήσεις B2B
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν 5 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 •  

 

TEM

B2B Sales & Marketing (Entry level)

Ο ρόλος εστιάζει στο κομμάτι των πωλήσεων μέσα από διαχείριση, παρουσίαση και προώθηση υπηρεσιών ενέργειας, σε πελάτες B2B με ενεργό ενδιαφέρον.

Απαραίτητα Προσόντα:

 •  Προσανατολισμός στο στόχο και το αποτέλεσμα
 •  Πελατοκεντρική προσέγγιση
 •  Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 •  Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 •  Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
 •  Άνεση στη χρήση Η/Υ
 •  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 •  Πτυχίο ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής
 •  Μεταφορικό μέσο

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο TEI / AEI
 •  Γνώση του κλάδου της ενέργειας

Η Εταιρία προσφέρει:

 •  Σταθερός μηνιαίος μισθός
 •  Έξοδα Μετακίνησης .
 •  Κινητό τηλέφωνο και laptop ή tablet
 •  Απολύτως εφικτοί στόχοι και bonus
 •  Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά στελέχη
 •  Προοπτικές εξέλιξης
 •  Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Για περισσότερες πληροφορίες :

Tηλ: 218 218 9120

Site: www.temsolutions.gr