ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

22/05

Organizational Development Manager (Θεσσαλονίκη)

 • Οικονομική διεύθυνση
 • Θεσσαλονίκη
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 7 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό
 • 5 - 7 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: 5136/ODM/ESS/GR

ICAP Executive Search

H ICAP Executive Search & Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών στην Ελλάδα, είναι μέρος της ICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας.

Για λογαριασμό ελληνικού πολυεθνικού ομίλου βιομηχανικών εταιριών, με έδρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αναζητούμε: 

Organizational Development Manager (Ref. 5136/ODM/ESS/GR)

 Το στέλεχος θα αναφέρεται στο Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και διαμέσου της ομάδας του, θα εφαρμόζει στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες θα εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της διοίκησης της εταιρείας.

Ενδεικτικά Καθήκοντα:

 • Ευθύνη της επίβλεψης της αποτελεσματικής λειτουργίας της διαδικασίας προσέλκυσης, αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, όπως και της εκπαίδευσης (από την εισαγωγική για τους νεοεισερχόμενους μέχρι και τα κατάλληλα προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού)
 • Διατήρηση άριστου εργασιακού κλίματος με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ όλων των τμημάτων του οργανισμού
 • Παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με την επιλογή και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής και ιδανικά κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου στο Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, κατά προτίμηση σε βιομηχανία
 • Εξοικείωση με πρακτικές και πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, συστημάτων HRM
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης σε απαιτητικό περιβάλλον
 • Ακεραιότητα, αφοσίωση και επαγγελματισμός, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, μεθοδικότητα και τήρηση απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρεία προσφέρει:

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης μέσα σε έναν ιδιαίτερα δυναμικό όμιλο εταιριών.

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.