ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Νέα

Σύμβουλοι Προώθησης Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 • Εξυπ. Πελατών / Tηλεπωλήσεις
 • Προωθητές / Merchandisers
 • Ελληνικό

Δημοσιεύθηκε σήμερα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Απόφοιτος Λυκείου
 •  

 

ICAP Employment Solutions

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό μεγάλου πάροχου στο χώρο της  ενέργειας, αναζητά δυναμικούς υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων στην περιοχή του Ελληνικού, με ειδικότητα:

Σύμβουλοι Προώθησης Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στόχος της θέσης:

Ο/η κάτοχος της θέσης  θα παρέχει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε υποψήφιο πελατολόγιο, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Ηλεκτρικής ενέργειας.

H θέση αφορά 4ωρη, 6ωρη ή 8ωρη πενθήμερη πρωινή απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πνεύμα Ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ
 • Ημερήσια και μηνιαία bonus επίτευξης στόχων
 • Συνεχή εκπαίδευση & υποστήριξη
 • Εξαιρετικό, Σύγχρονο και Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια