ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

11/11

Πωλητής/τρια Καταστήματος

 • Πωλήσεις Λιανικής
 • Αθήνα
 •  

Λήγει αύριο!

 • Πλήρης Απασχόληση
 • IEK
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό της εταιρείας ΖΕΝΙΘ (Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης), αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος

Περιγραφή Θέσης

 • Πώληση υπηρεσιών της εταιρείας εντός καταστήματος
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Διαχείριση αιτημάτων-παραπόνων
 • Καταχωρήσεις στο σύστημα CRM και ενημέρωση αρχείων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου/ΙΕΚ
 • Τουλάχιστον ένα (1) έτος ως πωλητής καταστήματος, ιδανικά στον χώρο της ενέργειας
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
 • Επιθυμητή η γνώση προγράμματος CRM
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητες εξέλιξης

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.