ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

24/04

IT Security Presales Consultant

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Λήγει αύριο!

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 5 - 7 έτη προϋπηρεσία

Κωδικός Θέσης: ITSC

SPACE HELLAS A.E.

IT Security Presales Consultant (Κωδικός Θέσης: ITSC)

Διεύθυνση Δικτυακών Λύσεων, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 • Σχεδιασμός και προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών
 • Presales/Sales support
 • Εκπόνηση μελετών
 • Συγγραφή προσφορών και ανταπόκριση σε RFI/Q/Ps
 • Παρουσιάσεις σε πελάτες
 • Αξιολόγηση αναγκών αγοράς και προτάσεις αναφορικά με το portfolio των υπηρεσιών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (ή ανάλογο εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής ή των Επικοινωνιών
 • Εμπειρία 5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση δικτύων (LAN, WAN, Internet)
 • Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών (Firewalls, VPNs, Intrusion Detection κλπ)
 • Άριστος χειρισμός MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (σε γραπτό & προφορικό λόγο)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Πιστοποιήσεις κατασκευαστών στο αντικείμενο της ασφάλειας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτική συμπεριφορά, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα απόδοσης σε ομάδες αλλά και αυτόνομα
 • Ικανότητα ανάλυσης αναγκών πελατών

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση