ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

17/09

Junior Banking Officers (Retail Banking)

 • Οικονομική διεύθυνση
 • Χρηματοοικονομικά
 • Αθήνα

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, τραπεζικού ιδρύματος, αναζητά άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Junior Banking Officers

(Retail Banking)

Περιγραφή Θέσης

 • Πραγματοποίηση ασφαλών ταμειακών συναλλαγών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Υποδοχή των πελατών στο τραπεζικό κατάστημα και διερεύνηση των αναγκών τους με βάση εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες
 • Καταχώριση και παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος του πελάτη και συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Προώθηση τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων σύμφωνα με την πολιτική της τράπεζας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Αναλυτική σκέψη & προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρείας

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.