ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

17/05

Marketing Coordinator

 • Μάρκετινγκ
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 5 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 1 - 3 έτη προϋπηρεσία

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο του FMCG, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Marketing Coordinator

Περιγραφή Θέσης

 • Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων της εταιρείας και εξωτερικών συνεργατών στον κύκλο πωλήσεων του προϊόντος
 • Συντονισμός και διοργάνωση events και προωθητικών ενεργειών εντός καταστημάτων
 • Διαχείριση προσφορών από προμηθευτές
 • Επικοινωνία με συνεργαζόμενα καταστήματα- εξωτερικούς συνεργάτες
 • Διαχείριση πλατφόρμας εσωτερικής επικοινωνίας 
 • Διαχείριση budget

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing ή συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) ετους σε αντίστοιχα καθήκοντα συντονισμού και οργάνωσης, ιδανικά σε πολυεθνική εταιρεία
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Καινοτομία και  ανάπτυξη πρωτοβουλιών

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για αποστολή τoυ βιογραφικού σας κάντε κλικ εδώ]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.