ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Plm-Hellas-A-E-logo

PLM HELLAS ΔΕ.Α.Ε

Πληροφορίες

H PLM Hellas Διαχείριση Εγκαταστάσεων ΑΕ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 ως εταιρεία

παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων. H τεχνογνωσία της και τα

συστήματα οργάνωσης που διαθέτει της επιτρέπουν να προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών που

ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, από τον απλό συντονισμό επισκευών έως και την

πλήρη διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων τους.