ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Icap-Recruitment-Solutions-logo

ICAP Recruitment Solutions

Πληροφορίες

ICAP Recruitment Solutions:

Eιδικεύεται σε ανάγκες προσλήψεων Εισαγωγικού Επιπέδου, για όλα τα τμήματα μιας εταιρείας. Αξιοποιώντας λίστες με ήδη αξιολογημένους, από τους συμβούλους μας, υποψηφίους αλλά και την ευρεία βάση βιογραφικών μας, είμαστε σε θέση να προτείνουμε κατάλληλους υποψηφίους σε σύντομο χρονικό διάστημα σε θέσεις όπως :

 Juniors Accountants – Sales Representatives – Merchandisers - Call Centers Agents – Secretaries – Administrative assistants – Medical Representatives

Σημαντική επίσης είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία της ICAP Recruitment Solutions σε Έργα Μεγάλης Κλίμακας/Μαζικής Στελέχωσης (Talent Programs, Προκηρύξεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κ.α.) που περιλαμβάνουν την προσέλκυση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση μεγάλου αριθμού αιτήσεων υποψηφίων για μεγάλο αριθμό θέσεων.