ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Mentwr-Pragmatognwmones-Ektimites-logo

ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές

Πληροφορίες

Η ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε. με ένα πανελλαδικό, πυκνό δίκτυο διαπιστευμένων μηχανικών πραγματογνωμόνων – επιθεωρητών – εκτιμητών, παρέχει υπηρεσίες στους εξής τομείς:
✓ Διαχείριση Κινδύνων (Πραγματογνωμοσύνες, Επιθεωρήσεις Κινδύνων, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων)
✓ Εκτιμήσεις Αξιών (Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων, Εκτιμήσεις Κινητών Αξιών)
✓ Περιβαλλοντική Διαχείριση [Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις για ασφαλιστική χρήση, Διαγνωστικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Εγκατάσταση  Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS)
✓ Εκπαίδευση
✓ Διαμεσολάβηση (Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών)
Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1981, έχει διεκπεραιώσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 70.000 υποθέσεις προς την Ασφαλιστική και Τραπεζική αγορά, καθώς και το χώρο των Εμπορικών, Βιομηχανικών και Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και διατηρεί πλούσια βάση δεδομένων. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 (Διασφάλιση Ποιότητας) και κατά ISO 14001:2004
(Περιβαλλοντική Διαχείριση) από την Lloyd΄s Register Quality Service (LRQA). Η ΜΕΝΤΩΡ ανήκει στον Όμιλο INTERAMERICAN, που αποτελεί μέλος του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Από τη μητρική εταιρεία προέρχεται το 50% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών της ΜΕΝΤΩΡ (στοιχεία 10ετίας),
ενώ το 50% από την υπόλοιπη αγορά (ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδιώτες).