ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

Concept-logo

IT CONCEPT S.A.

itconcept.gr Δείτε τις θέσεις εργασίας της εταιρείας (1)

Πληροφορίες

Η IT Concept είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία με 10ετή παρουσία στον κλάδο της πληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της φιλοξενίας διατηρώντας ένα ευρύ πελατολόγιο μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιο της μοναδικά και πολυβραβευμένα προϊόντα όπως το ocg360.com και το weefee κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο

H φιλοσοφία μας

«Ο πολυτιμότερος πόρος μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της»

Το πιο σπάνιο κεφάλαιο, είναι το διανοητικό κεφάλαιο, αφού οι υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές (όπως πχ, κτήρια, υποδομές, εξοπλισμός, υλικά κλπ), αδυνατούν να ενεργοποιηθούν, χωρίς τον άνθρωπο.

Η ιδιαιτερότητά μας

Η νοοτροπία της εταιρείας και του ιδρυτή της, φαίνεται από το γεγονός πως η βιβλιογραφία δίνει αναλογία 0,90 με 0,60 άτομα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, ανά 100 εργαζομένους. Εμείς είμαστε μια «μικρή» εταιρεία που βάζει τις βάσεις για να γίνει «μεγάλη» χωρίς οργανωτικά ελλείμματα.

Στοχεύουμε:

Στην αναζήτηση, στελέχωση, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη ικανών εργαζομένων που να εκτελούν επιτυχώς το έργο τους, νιώθοντας υπερήφανοι και ικανοποιημένοι γι’ αυτό.

Επιδιώκουμε την στελέχωση της επιχείρησης με συμβατό, έμπιστο, επαρκές και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό

Εισηγούμαστε πολιτικές για τους εργαζόμενους στην διοίκηση με σκοπό την τελική διαμόρφωση ενεργειών, μακροχρόνιων στρατηγικών για την επίτευξη αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρώπων στην εταιρεία ώστε να ωφελείται το άτομο, η εταιρεία και η κοινωνία.

Ενδιαφερόμαστε για την δίκαιη αξιολόγηση των εργαζομένων που να αποσκοπεί στην διαμόρφωση κινήτρων απόδοσης αξιοποιώντας ατομικά χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ικανότητες, ταλέντα και κλίσεις.

Εστιάζουμε στη Συμβουλευτική, τόσο μεμονωμένα στα άτομα με συναντήσεις κατ’ ιδίαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα , όσο και σε επίπεδο ομάδας με την ίδια συχνότητα.

Ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους μας. Τους ξέρουμε.

Προάγουμε την συνεχή εκπαίδευση, είτε με ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση είτε με παρακολούθηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αναγνωρισμένους φορείς.

Επιβραβεύουμε με υλικό και άυλο τρόπο. Δίνουμε κίνητρα απόδοσης, αναγνώριση και εκτίμηση για όσα οι ίδιοι είναι και όσα παράγουν.

Εκτιμούμε το εργασιακό ήθος, τις επιδόσεις, την αφοσίωση.

Προωθούμε την εργασιακή μας κουλτούρα που συνοπτικά περιλαμβάνει: διαρκή και αέναη ατομική και συλλογική ανάπτυξη, επικοινωνία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αφοσίωση, αξιοπιστία. Εκτιμούμε τα ίδια πράγματα, εφαρμόζουμε τις ίδιες αξίες, στηρίζουμε την εταιρεία και η εταιρεία τα άτομα.