ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

01/06

Λογιστής - Λογίστρια

 • Οικονομική διεύθυνση
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΤΕΙ, Πτυχίο ΑΕΙ
 • 5 - 7 έτη προϋπηρεσία

 

Όμιλος εταιρειών στην Αθήνα ζητά Λογιστή - Λογίστρια.

Απαραίτητα ελάχιστα προσόντα:

 •  Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
 •  Κάτοχος Άδειας λογιστή Α ή Β τάξης
 •  5 χρόνια προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 •  Καλή γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, ΕΛΠ, ΦΠΑ και Μισθοδοσίας
 •  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 •  Πολύ καλή γνώση  MS Office
 •  Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα