ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

25/01

Τεχνικός Διευθυντής - (Ref. 6402/TΜ/ESS/GR)

  • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
  • Θεσσαλονίκη
  •  

Δημοσιεύθηκε πριν 2 εβδομάδες

  • Πλήρης Απασχόληση
  •  
  •  

 

ICAP Executive Search

Η ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό γνωστής βιομηχανίας τροφίμων με έδρα στην Κεντρική Μακεδονία, αναζητείται:


Τεχνικός Διευθυντής - (Ref. 6402/TΜ/ESS/GR)


Ο Ρόλος:
Το στέλεχος θα έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρησης (προληπτικής και έκτακτης) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Επιπλέον και σε σχέση με την αγορά των ανταλλακτικών, θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους προμηθευτές του εξωτερικού, ενώ θα εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής και εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.


Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
• Επίβλεψη και οργάνωση λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού της παραγωγής
• Προγραμματισμός και οργάνωση συντήρησης εξοπλισμού του εργοστασίου
• Έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων του εξοπλισμού
• Σχεδιασμός και τεχνική αποτύπωση γραμμών παραγωγής
• Συντονισμός και επίβλεψη των εργαζομένων του τμήματος συντήρησης
• Τήρηση πρωτοκόλλου συντήρησης και βλαβών
• Συμπλήρωση αναφορών και προτάσεις για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών


Προφίλ Υποψήφιου:
• Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου
• Σημαντική προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων
• Αρκετά καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
• Εξοικείωση με τους Η/Υ
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
• Αναλυτικός τρόπος σκέψης, προσαρμοστικότητα και ευελιξία


Η εταιρεία προσφέρει:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα εργασίας και εξέλιξης σε ένα δυναμικό όμιλο εταιρειών.
Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.