ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

19/07

Internal Sales Representative

 • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Internal Sales Representative

Διεύθυνση Sales & System Integration, Τόπος απασχόλησης: Θεσσαλονίκη

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 • Υποστήριξη πωλητών
 • Προετοιμασία προσφορών
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Διαχείριση παραγγελιών
 • Διαχείριση πελατολογίου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών ή ανάλογου τομέα
 • Γνώσεις σε τεχνολογίες IT και επικοινωνιών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης και ανάλυσης αναγκών πελατών
 • Δυνατότητα λήψεως αποφάσεων     
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης