ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

11/08

Service Desk Engineer

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 8 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Service Desk Engineer

 

Γενική Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

Διαχείριση αιτημάτων πελατών, παρακολούθηση συστημάτων και 24ωρη βλαβοληψία

Η θέση περιλαμβάνει βάρδιες 24*7

Αναλυτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Λήψη και διαχείριση αιτημάτων πελατών
 • Ανάθεση εργασιών σε τεχνικούς και συνεργάτες
 • Παρακολούθηση εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση και έλεγχος βάσει συμβολαίων πελατών
 • Τηλεφωνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών
 • Παρακολούθηση συστημάτων πελατών με χρήση εργαλείων managed services

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ (ή ανάλογο του εξωτερικού) στο κλάδο Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών
 • Διαπιστωμένη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο βαρδιών
 • Πολύ καλή γνώση περιβάλλοντος Windows
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης