ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

09/06

Section Manager (Έδρα Αθήνα)

 • Υπάλληλοι / Στελέχη Γραφείου
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 4 εβδομάδες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

Adecco HR

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της λιανικής πώλησης, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Section Manager (Έδρα Αθήνα)Περιγραφή Θέσης

 • Καθοδήγηση της ομάδας των πωλητών με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση και διαχείριση των πελατών σύμφωνα με τις ανάγκες τους
 • Ανάπτυξη και συντονισμός της ομάδας με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων του καταστήματος 
 • Υποστήριξη και συνεργασία με τον Διευθυντή του καταστήματος με σκοπό την επίτευξη των στόχων και την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών
 • Αύξηση αποδοτικότητας του προσωπικού και στοχοθέτηση
 • Αποτελεσματική διαχείριση εμπορευμάτων και αποθεμάτων 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Λυκείου/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) – τρία (3) έτη σε αντίστοιχη θέση, σε πολυεθνική retail
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
 • Πολύ καλή γνώση του χώρου της μόδας 
 • Εμπειρία στην διαχείριση ανθρώπων 
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
 • Διοικητικές ικανότητες και δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
 • Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και ικανότητα επίτευξης στόχων 

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Ευχάριστο κλίμα εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.