ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

19/07

Senior System Engineer

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν άνω του 1 μήνα

 • Πλήρης Απασχόληση
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • 5 - 7 έτη προϋπηρεσία

 

SPACE HELLAS A.E.

Senior System Engineer

 

Διεύθυνση Technology & Customer Operations, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

 • Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής παρεχόμενων λύσεων
 • Τεχνική υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας
 • Υλοποίηση και υποστήριξη NMS λύσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής (ή ανάλογο του εξωτερικού)
 • Διαπιστωμένη εμπειρία 5 ετών στην τεχνική υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων υψηλής διαθεσιμότητας και disaster recovery σε περιβάλλοντα DELL, Linux., Cisco UCS
 • Εμπειρία σε υλοποιήσεις Cloud
 • Εμπειρία σε λύσεις virtualization
 • Εμπειρία σε υλοποιήσεις Backup & Data Management
 • Εμπειρία σε υποστήριξη συστημάτων NMS με εξοικείωση σε 
  • NMS/HP (microfocus) NNMi, SM
  • Cisco LMS, Prime
  • Open Source Platforms
 • Πιστοποιήσεις στις παραπάνω τεχνολογίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης