ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ:

11/08

Τεχνικός ΙΤ Support (Κωδικός Θέσης: ITS)

 • Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
 • Αθήνα
 •  

Δημοσιεύθηκε πριν 8 ημέρες

 • Πλήρης Απασχόληση
 •  
 •  

 

SPACE HELLAS A.E.

Τεχνικός ΙΤ Support  (Κωδικός Θέσης: ITS)

Διεύθυνση Πληροφορικής, Τόπος απασχόλησης: Αθήνα

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων:

Εγκαταστάσεις ΙΤ εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων (printers, scanners, κλπ) και υποστήριξη χρηστών της εταιρείας/ή και πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ  
 • Διαπιστωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση διαχείρισης περιβαλλόντων Windows 7, 8, 10
 • Πολύ καλή γνώση εγκατάστασης, παραμετροποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών (printers, scanners, κλπ)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης